Xolesterol nəzarət altındadır

Xolesterol nəzarət altındadır

ÜRƏK XƏSTƏLİKLƏRİNİN İNKİŞAFI ÜÇÜN RİSK FAKTORLARI

XOLESTEROL SƏVİYYƏNİ BİLƏRSİNİZ?

5,2

5 mmol /l

6,2

5 mmol/l

НОРМАЛЬНЫЙ

ДО

5,2

ммоль/л

ПОГРАНИЧНЫЙ

ДО

6,2

ммоль/л

ВЫСОКИЙ

БОЛЕЕ

6,2

ммоль/л

MORMAL

SƏRHƏDLİ

YÜKSƏK

ilə XOLESTEROL NƏZARƏT ALTINDADIR Холестерол

QLUTENSİZ

LAKTOZASIZ

İtaliyada istehsal olunub

XOLESTERİNİN NORMAL
SƏVİYYƏDƏ SAXLANILMASINA İMKAN VERİR

XOLESTERİNİN NORMAL SƏVİYYƏDƏ SAXLANILMASINA İMKAN VERİR

İtaliyada istehsal olunub

KİMLƏR ÜÇÜN?

Qeyri-sağlam həyat tərzi, yaş və artıq çəki riski olanlar üçün

İNNOVASİYA FORMULU

TƏBİİ STATİN

HMG-CoA redüktaz fermentinin bir inhibitorudur

hol-icon-formula1

fermentli qırmızı düyü

hol-icon-formula2

Bifidobakteriyalar

BIFIDOBACTERIUM LONGUM BB536®

Öd yolu ilə ifraz olunan xolesterol törəmələrinin əmilməsini məhdudlaşdırır.

GÜCLÜ ANTİOKSİDANT

Ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riskini azaltmağa kömək edir

koenzim Q10

hol-icon-formula4

vitamin PP

VİTAMİN B3 (nikotinamid)

YSLP - xolesterol (yaxşı xolesterol), ASLP- xolesterol (pis xolesterol) və trigliseridlərin artmasına kömək edir

hol-icon-formula1

fermentli
qırmızı düyü

TƏBİİ STATİN

HMG-CoA redüktaz fermentinin bir inhibitorudur

hol-icon-formula2

bifidobakteriyaları

BIFIDOBACTERIUM LONGUM BB536®

Öd yolu ilə ifraz olunan xolesterol törəmələrinin əmilməsini məhdudlaşdırır.

koenzim Q10

GÜCLÜ ANTİOKSİDANT

Ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riskini azaltmağa kömək edir

hol-icon-formula4

vitamin PP

VİTAMİN B3 (nikotinamid)

YSLP - xolesterol (yaxşı xolesterol), ASLP- xolesterol (pis xolesterol) və trigliseridlərin artmasına kömək edir

TƏSİR

Lactoflorene® ХОЛЕСТЕРОЛ lipid profilini yaxşılaşdırmağa
kömək edir,orta dərəcədə hiperxolesterolemi olan xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul edilir.

Lactoflorene® ХОЛЕСТЕРОЛ lipid profilini yaxşılaşdırmağa
kömək edir,orta dərəcədə hiperxolesterolemi olan xəstələr tərəfindən yaxşı qəbul edilir.

LDL - XOLESTEROLUN AZALDILMASINA kömək edir

-26%

APOLIPOPROTEİN B SƏVİYYƏSİNİN AZALDILMASINA kömək edir

-20%

ÜMUMİ XOLESTEROLUN AZALDILMASINA kömək edir

-17%

* Macchi C. Efficacy and safety of a nutraceutical with probiotic and red yeast rice extract in patients with moderate hypercholesterolemia: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Atherosclerosis August 2017 Volume 263, Page e109 Makki Ç. Orta dərəcədə hiperkolesterolemiya olan xəstələrdə probiyotiklər və qırmızı fermentli düyu ekstraktı ilə BFMQƏ effektivliyi və təhlükəsizliyi.

 

İNNOVATİV QABLAŞDIRMASI

Probiyotiklər nəmə və digər maddələrlə qarşılıqlı təsirlərə çox həssasdır.

Система DUOCAM®

məhsulun istifadəsindən əvvəl tərkib hissələrin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin qarşısını alır

probiyotiklərin xüsusiyyətlərinin optimal qorunmasını təmin edir

Probiyotiklər nəmə və digər maddələrlə qarşılıqlı təsirlərə çox həssasdır.

DUOCAM® Sistemi

məhsulun istifadəsindən əvvəl tərkib hissələrin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin qarşısını alır

probiyotiklərin xüsusiyyətlərinin optimal qorunmasını təmin edir

QƏBUL QAYDASI

AÇMAQ

DUOCAM® paketi

HƏLL ETMƏK

tərkibini otaq temperaturunun suyunun az miqdarında tərkib

İÇMƏK

alınan maddə

SADƏ

RAHAT

DADLI

SADƏ

RAHAT

DADLI

tövsiyə olunan qəbul kursu 6-8 həftədir

FAQ

Xolesterol, bütün heyvan orqanizmlərinin hüceyrə membranlarında olan yağa bənzər bir maddədir. İnsan bədənində bir sıra vacib funksiyaları yerinə yetirir. Maddə, hüceyrə membranlarının bir hissəsidir, bədənimizin hər hissəsini xarici təsirlərdən qoruyur. Buna görə bədəndə xolesterol konsentrasiyası yaşla birlikdə artır – hüceyrələr daha həssas olur və əlavə qorumaya ehtiyac duyurlar. Xolesterol D vitamini, steroid hormonları, estrogenlər, testosteron istehsalında mühüm rol oynayır və eyni zamanda sinir və immunitet sistemindəki proseslərdə iştirak edir. Xolesterolun çox hissəsi (% 80) qaraciyər, bağırsaq və böyrəklər tərəfindən istehsal olunur və qalan 20% bədənə qida ilə daxil olur.

5 mmol / L-dən aşağı olan ümumi xolesterol miqdarı optimal (“arzuolunan”) hesab olunur.

Ümumi xolesterol səviyyəsi 5.1-5.9 mmol / l orta dərəcəli hesab olunur.

6 mmol / L-dən yuxarı olan ümumi xolesterol səviyyəsi yüksək hesab olunur.

Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL), “yaxşı xolesterol”, lövhələrin böyüməsini ləngidir və ateroskleroz proseslərinin inhibisyonuna gətirib çıxarır, onların yüksək səviyyəsi sağlamlığa zərər vermir, əksinə güclənməsinə kömək edir.

“Pis xolesterol” – yüksək konsentrasiyadakı aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL) xolesterolun qan damarlarının divarlarına yığılmasına gətirib çıxarır, nəticədə ürək-damar xəstəliklərinin inkişaf riskini xeyli artırır.

Qanda xolesterol səviyyəsinin davamlı artması ilə əlaqəli patoloji vəziyyət. Hiperkolesterolemiya xəstəlik hesab edilmir, ancaq aterosklerozun başlanmasına səbəb olan bir amildir.

Dislipidemiya qanda xolesterol, trigliseridlər və aterogen lipoproteinlərin artması və / və ya antioterogen yüksək sıxlıqlı lipoproteinlərin miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan lipid metabolizmasının pozulmasıdır. Lipid metabolizması pozğunluqları (ilk növbədə xolesterol, trigliseridlər və aterogen lipoproteinlərin artması) ateroskleroz üçün ən vacib risk faktorudur.

Ateroskleroz – lipid infiltrasiyasının mərkəzlərinin arteriyalarının divarlarında yaranmayla səciyyələnən xroniki xəstəlikdir. Ateroskleroz ürək-damar xəstəliklərinin inkişafının əsas amilidir.

Aterosklerozla əlaqəli xəstəliklər bunlardır:

  • miokard infarktı
  • ürəyin işemik xəstəliyi
  • insult
  • alt ekstremitələrin arteriyalarının aterosklerozu
  • qarın boşluqu orqanlarının qan dövranının pozulması

1×109 KƏQV miqdarında Bifidobakteriyalar Bifidobacterium longum BB536®. *

GRAS statusuna malikdirlər (Ümumiyyətlə Təhlükəsiz olaraq qəbul edilir), bu da Bifidobacterium lactis HN019TM-in, o cümlədən həyatının ilk günlərindən uşaqlar üçün təhlükəsizliyin beynəlxalq səviyyədə tanınması, həmçinin qida və əczaçılıq sənayesində istifadəyə dair məhdudiyyətlərin olmaması deməkdir.

* KƏQV – koloniya əmələ gətirən vahid (canlı mikroorqanizmlərin sayının göstəricisi).

DİGƏR MƏHSULLAR Lactoflorene®

MƏNBƏLƏR

1. Efficacy and safety of a nutraceutical with probiotic and red yeast rice extract in patients with moderate hypercholesterolemia: A randomized, double-blind, placebo-controlled study Chiara Macchi, Margherita Botta, Raffaella Bosisio, Chiara Pavanello, Chiara Maria Toldo, Giuliana Mombelli, Laura Calabresi, Massimiliano Ruscica, Paolo Magni Abstract ID 78448.Ürəyin işemik xəstəliyinin profilaktikası və müalicəsində statinlərin müqayisəli effektivliyi.S.V Şalayev, Z.M. Safiullina, L.V. Kremneva, O.V. Abaturova. Xoxlov A.A., Sychev D.A. Statin qəbul edən xəstələrdə potensial əhəmiyyətli dərman qarşılıqlı təsirlərinin tezliyinin qiymətləndirilməsi. Klinik farmakologiya və terapiya. 2015. C. 24. № 5. s. 38-42. № 5. С. 38-42. 4. Zambon Alberto. Xolesterin, yüksək sıxlığın lipoproteinləriylə bağlı olmayan, şəkərli diabetlə və dislipidemiya ilə pasiyentlərdə ürək-damar xəstəlikləri. Şəkərli diabet. 2020. C. 23. № 1.s. 65-71. 5. Pereponov Y.P. Ürək işemik xəstəliyinin kompleks terapiyasında q10 koenziminin (kudesan) istifadəsi imkanları (ədəbiyyat icmalı). 2011. C. 19.No. 4.s. 244-2476. BFMQƏ istifadəsinə dair təlimatlar